Wicca Nedir? - Güneş'e Yaziyorum

Yazılar

30 Nis 2020

Wicca Nedir?

 


Wicca, varoluşun ve her şeyin var olduğu birliği destekleyen çok huzurlu,uyumlu ve ve dengeli doğasal bir yaşam biçimidir. Wicca çeşit kollara ayrılan , doğa üzerine yoğunlaşmış , dogmatik olmayan, paganizm inancının modernleşmiş halidir. Kısacası ben buna modern cadılık demekteyim. Wicca inancına sahip kişiler kendilerine wiccan demektedir. Bu modern geleneğe günümüzde yaygın olsa da eski gelenekleri uygulayan ve devam ettiren yani kadim cadılık gelenekleri (witchcraft) uygulayan cadılar da bulunmaktadır. 

Wicca, İrlanda, İskoçya ve Galler kökenli Hıristiyan öncesi geleneklerin yeniden inşasına dayanan bir inanç sistemi ve yaşam biçimidir. Ortaçağ kilisesinin tarihimizden varlığımızı silme çabaları nedeniyle, atalarının nasıl yaşadığı, tanrı ve tanrıça geleneklerin ve inandıklarının bilgilerin çoğunun kaybolmasına rağmen, bu inançları mevcut bilgilerle mümkün olan en iyi şekilde yeniden inşa etmeye çalışmışlardır.

Arkeolojik keşifler sayesinde, inanç sistemlerinin kökenlerini, bir Avcı Tanrısı ve Doğurganlık Tanrıçasına tapılan Paleolitik halklara daha da geri dönebileceğine inanmak için kanıtlara sahip oldular. Yaklaşık 30bin yıllık olduğu tahmin edilen mağara resimlerinin keşfi ile, bir erkeğin başı olduğu ve on bir başka kişiyle bir çemberde duran hamile bir kadını tasvir ederek, Cadılık'ın Dünyada bilinen en eski inanç sistemleri arasında yerini kanıtlamıştır. Bu arketipler, Wiccan tarafından, yüce yaratıcı gücün ve Hıristiyanlığın Tanrıça ve Tanrı yönüne bakışı olarak, kabaca 28.000 yıl boyunca, bildiğimiz kadarıyla zamanın tayfında sadece bir yürümeye başlayan çocuk olarak açıkça tanımlanmaktadır.

   

 

Vika sözcüğünün İngilizcesi WiccaEski İngilizcede "erkek cadı, büyücü, şifacı, astrolog" gibi anlamlarda kullanılıyordu. Sözcük kadınlar için ise "wicce" şeklinde kullanılıyordu. Bu sözcük, modern İngilizcede "cadı" anlamına gelen "witch" sözcüğünün atasıdır.

 

Wicca ortaya çıkışı tarihte çok eski olmamasından kaynaklı tarihi ve etimonolojisi eski değildir. Modern 20yy uyarlanmış öğretilerle veya kadim geleneklerin değiştirilmiş versiyonları rastlanmaktadır.

 

Wicca sözcüğü 1954 yılında bir devlet memuru olan İngiliz Gerald Gardner tarafından yeniden popüler hale getirildi. Wicca sözcüğü ilk olarak Altın Şafak Hermetik Cemiyeti üyesi olan Gerald Gardner'ın 1954 çıkışlı Günümüzde Cadılık (Witchcraft Today) adlı kitabında geçmiştir. Gardner bu sözcüğü akımın kendisi için değil, takipçileri için kullanmıştı. 

 

Cadılık Nedir?

Cadılık, özgür düşünceyi ve bireyin iradesini teşvik eden öğrenmeyi ve dünyayı, doğayı anlamayı teşvik eden, böylece tüm canlılarda ilahiliği tasdik eden bir ruhsal sistemdir. Bununla birlikte en önemli sorumluluğu ve bilgeliğe sahiptirler. ‘’Ne ekersen onu biçersin. ‘’ Yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin her zaman onlara doğa tarafında geri döneceğini ve yaptıklarının sorumluluklarını bilen bireyler olmaktadırlar.

Manevi günleri de bulunmaktadır. Bunları kutlamak ve ilahi ibadetlerin için doğanın döngülerini, ay evrelerini  ve mevsimleri kullanırlar. Cadıların geleneklerinde uyum içinde ve her şeyde dengeyi sağlamak amacıyla tanrı ve tanrıçaları adanmak ve desteklerini almak için değil, daha çok onlarla birlikte çalışmaya izin veren bir inanç sistemidir.

 

Tanrılar gerçektir, insanlar gibi değillerdir, onlar mutlak gücün birer aracılarıdır. Kısaca, bir tür kişileştirme ile Tanrı ve Tanrıçaların kozmik gücün şekillenmiş halleri oldukları söylenebilir. Yüzyıllardır inananları ve müminleri tarafından yapılan çalışmalar sayesinde boyutlar arası realiteye, majikal bir imgeye ya da daha basit bir tabirle tanrı formuna sahip oldular. Bu da Tanrı ve Tanrıçalar vasıtasıyla bir şekilde kozmik güç ile temas kurabileceğimizi gösterir.

Gerald Gardner (1959)

 

 Bir Tanrı’nın ve Tanrıçanın her şeyde var olduğuna inanırlar. Ağaçlarda, yağmurda, çiçekler, denizlerde, gökyüzünde ,yeryüzünde birbirinden bağımsız tüm doğadaki yaratılmış olanlarda. Bu onlar için Sırlardan biri olan her şey Bir sanat ve İlahidir sözüne getiriliyor. Bu sır eski mısır mabetlerinin duvarların yazılı olarak görmekte mümkündü. Yaşamın , hem görünmeyen hem görünen birçok şeye inanıp onlara saygı duymaya çalışırlar.

 Onlar için Manevi Günler Şöyle Adlandırılıyordu; 

Samhain

31 ekim günü kutlanır. Kış yağışları başlamadan önce, daha fazla hasatın toplandığı bir gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla yılın başlangıcı ve sonudur. Bu yüzden başlangıçları ve bitişleri sembolize eder. Bu sebepten dolayı ölüm ve öte alem ile ilişkilendirilmiştir ve öte alem ile bu alem arasındaki perdelerin en çok açıldığı dönem olarak benimsenmiştir.  Bundan dolayı kötü ruhların geçişi engellenir, iyi ruhlarla irtibata girilmeye çalışılırdı. Özellikle vefat eden ataların ziyarete geldiğine inanılır ve perdeler aralandığı için kehanette bulunulurdu.

Bu dönemde tanrıçanın, bilge kocakarıya dönüştüğü ve Tanrının da avlara önderlik edecek avcıya dönüştüğüne inanılırdı.  Bu yüzden bilge tanrıçayı sembolize edilen, mor, koyu kırmızı ve siyah giysiler giyilir, avcı içinde koyu yeşil ve siyah temalar kullanılırdı.  Samhain, modern zamana “cadılar bayramı” olarak geçmiştir. Hâlbuki kökeni, druidlere kadar dayanmakta ve özellikle cadılar tarafından kutlanmaktadır.

Yule

21 Aralıkta kutlanmaktadır. Kış gündönümüne denk gelmektedir. Güneşin yeniden doğuşunun kutlandığı zamandır ve noel’in müjdecisi olarak bilinir. Çobanpüskülü tanrısı yerini meşe tanrısına bırakmaktadır. Tanrı koyu ve açık yeşil, tanrıça ise koyu kırmızı renk ile anılırdı. Kutlamak için genelde piyesler ve maskeler takıp roller yapılır, karanlığın yerini aydınlığa bırakması kutlanırdı. Meşe ile çobanpüskülü tanrılarının savaşı oynanır ve meşe tanrısının kazanması anlatılırdı.

İmbolc

2 şubatta kutlanmaktadır. Toprakta yaşamın ilk belirtilerin, ağaçların ilk tomurcuklarını açması ve koyunların doğum yapması kutlanırdı. Bu belirtiler, yeni yaşamında başladığı anlamına gelmektedir. Bu bayramda, bilge kocakarı tanrıça, bakire kıza dönüşür ve umudu getirirdi. Bu mum ayinleri ile kutlanmaktadır.

Tanrı, genç tanrıya dönüştüğü için rengi açık yeşil, tanrıça ise bakire kıza dönüştüğü için beyaz renk ile sembolize edilmektedir.  Tanrıça Bride (Briton, Brigantia, Bridget) onurlandırılır ve onun adına kutlama yapılmaktadır. Eski zamanlarda bu tanrıçayı sembolize etmek için beyaz uzun giysiler giyip, mumdan oluşan taçlar takarak kutlanırdı. Hala daha modern cadılar ve wiccanlar tarafından beyaz giysiler ve beyaz çiçeklerden oluşmuş taçlar ve mumlar ile kutlama yapılmaktadır.

 

Ostara

21 Martta kutlanmaktadır. Bereket bayramı olarak da bilinir. Gün ve gece dengeye gelmektedir, bu yüzden dengenin bayramıdır. Eski korkuların, endişelerin, suçlulukların bir kenara bırakılıp umutla geleceğe bakılması sağlanır ve bunun için kutlama yapılırdı. Toprağın yeniden doğuşu, kendini yenilemesi gibi cadılar ve wiccanlarda bu bayramda yenileneceklerine inanmaktadırlar.  Genelde sarı ve açık yeşil tonda renkler tercih edilmektediri

Beltane

1 mayısta kutlanmaktadır. Yılın en önemli bayramlarından biridir. Tanrıça genç kız, bekâretini kaybederek, olgunlaşmakta ve dengeyi sembolize eden anne tanrıçaya dönüşmektedir. Bu dönüşümden dolayı masumiyet ve saflıktan çıkılıp, dengelenmeyi anlatmaktadır. Aydınlık ile karanlığın eşiği, geçişi ve dengesi olarak sembolize edilmektedir.  Haliyle sorumlulukların alınması, yeni görevlerin edinilmesi ve evlenme dönemi olarak bilinirdi. Eski zamanlarda evlilikler veya birleşmeler beltane gününe denk getirilir ve tanrı ile tanrıçanın evlenmesi sembolik olarak gerçekleştirilirdi.

Samhain gibi, beltane’nin de geçiş günü olduğuna inanılmakta ama bu dönemde geçiş yapan ruhların muzip ruhlar olduğuna inanılmaktadır. Kurnazlıklarıyla ünlü olan Pan, Puck ve İskandinav tanrısı olan Loki çağırılmakta ve onlar onurlandırılmaktadır.  Bu bayramda tanrıça için gümüş, tanrı için altın renkler kullanılmaktadır.

Litha

21 Haziranda kutlanmaktadır. Gündüzlerin kısalıp gecelerin uzamaya başladığı bu dönem güneşin gücünün en üst seviyeye çıktığı dönem olarak kutlanmaktadır. Bu yüzden güneşe dair tanrı ve tanrıçalar onurlandırılır, güneşin ışıklarıyla kutlanırdı. Bundan dolayı altın sarısı renkler genelde kullanılmaktadır.

Bu dönümde, meşe tanrısıyla çobanpüskülü tanrısının savaşının yeniden başladığına inanılır ve bu sefer çobanpüskülü tanrısının yendiğine inanılırdı ve bu sembolize edilirdi.

Lammas

1 Ağustos kutlanmaktadır. Hasat bayramıdır ve mahsüllerin toplanmasını sembolize etmektedir. Bu yüzden önemli sabbatlardan biridir.

Eski dönem cadılarda, hasatlar toplandığı için büyük sevinçle karşılanır ve çocuklar, gençler, yaşlılar sevinç ile bu bayramı kutlarlardı. O yüzden dolayı modern wiccanlar tarafından bereket ve bolluğun, yeni başlangıçların ve başarıların gelmesi olarak yorumlanmakta ve bu boylamda kutlanmaktadır

Madron

21 Eylülde kutlanmaktadır. Gün ve gecenin eşit olması, her şeyin toplanması ve hasatın doruğa ulaşması kutlanmaktadır. Kişilerin, tüm tutsaklıklarından kurtulması, şifalanması amaç edinir ve bu amaçla ayinler yapılmaktadır. Aynı zamanda denge noktası olduğu için, zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için bu bayramlarda tanrı ve tanrıçalara dualar edilmektedir.

Bayramlar Hakkında Kaynak : İndigo DergisiTakvim Ve Tarihleri

Samhain/Halloween

31 Ekim

30 Nisan ya da 1 Mayıs

Yule/kış gündönümü

21 ya da 22 Aralık

21 Haziran

Imbolc/Candlemas

1 ya da 2 Şubat

1 Ağustos

Ostara/ilkbahar ekinoksu (nevruz)

21 ya da 22 Mart

21 ya da 22 Eylül

Beltane/Mayday

30 Nisan ya da 1 Mayıs

1 Kasım

Litha/yaz gündönümü

21 ya da 22 Haziran

21 Aralık

Lughnasadh/Lammas

1 ya da 2 Ağustos

1 Şubat

Mabon/sonbahar ekinoksu

21 ya da 22 Eylül

21 Mart
Konumuza kaldığımız yerden devam ederken  cadılar için önemli olan pentagram sembolüdür. Birçok gelenekte beş elementin maddenin durumlarının sembolik anlatımı olduğuna inanılır ve beş element kavramı Vikanlarca benimsemiştir. Beş element içerisinde ateşhavasutoprak ve bunları birleştiren ana güç ether/aether (ya da ruh) vardır.5 köşeli Pentagram ile sembolize edilir. Pentegramın en uç kısmı ruhu sembolize eder ve ruhun ilahiyat ile olan bağını anlatır. Geri kalanları doğanın devinimini sağlayan dört temel enerjidir. Kavramı açıklamak için çeşitli benzetmeler de geliştirilmiştir. Bunun yanında okültizm sırlarında biri olan pentagramın en uç kısmı olan ruhun üste kalması doğanın ve insanların ruhunun yaratılışın üstün canlılığını bize temsil etmiştir. Günümüzde satanizmde tersi görülen bu yıldızın orada ki anlamıda doğanın ve insanın ruhlarını alçak canlılar olduğun ve ateşin en üstün canlı ve üzerinde oldukları toprağın yani yeryüzünün sahipleri olduklarını temsil etmektedir.

 

Wiccanlar için yine önem taşıyan bir diğer sembol ise ‘’üçlü ay tanrıçası sembolüdür. Ve bunu takip eden sembolerden birkaçı ise Triskele, Triad sembolleridir.

Wiccanların Büyücülükleri Araları Nasıldır?

Vikanlar maji/büyü inancına sahiptir, fakat bu inanç uygulamayı kapsamaz. Diğer bir deyişle her Vikan maji ile ilgilenmesi için böyle bir zorunluluk da yoktur. Majinin genelde kullanılan tanımı şöyledir: Maji gerçekleri irade ile gereğine göre değiştirebilme ilmidir. Aleister Crowley’in tanımıyla “irade doğrultusunda değişiklik yaratma sanatı ve bilimi”dir. Büyünün nasıl yapıldığı da çoğunlukla merak konusudur. Büyü, enerji sistemleri üzerinde uzmanlaşmış kişilerin enerjiyi doğru şekilde yönlendirmesiyle gerçekleşir. Üç kat yasası inancı nedeniyle de Vikanlarca oldukça önem verilen ve özen gösterilmesi gereken bir şeydir.

Peki Wiccanların Gelenekleri varmıdır diye küçük araştırma yaptıktan sonra bu konu üzerine şunları buluyoruz …Vikanında çeşitli gelenekler şunlardır. Bu gelenekler: Alexanderyan Vika, Algard Vika, Arcadian Vika, Blue Star Vika, Keltik Vika, Central Valley Vika, Çember (Şamanik) Vika, Dianik Vika, Eklektik Vika, Faery Vika, Gardneryan Vika, Georgian Vika, Islan Vika, Lycian Vika, Protean Vika, Seax-Vika, Sylvan Vika ve Tanik Vika'dır.

Cadılık ve Wiccanlar arasındaki farklar nelerdir?

Aralarında ki en büyük ayırıcı fark ise ;Her wiccan cadı olmak zorunda değildir. Cadılarda wiccan inancına sahip olmak gibi bir zorunluluk taşımaz. Bu gün günümüzde ise bu inanca sahip 5 milyona yakın insan bulunmaktadır.

Vee Son olarak bu güzel yazıyı bitirmeden önce sizlere Wicannların aralarında isimlendirmeleri görev isimleri gibi küçük araştırma ayrıntıları bırakmak istedim ;

Tanrıça ve Boynuzlu Tanrı : Goddes and the Horned God

Wiccan nasihatı : Wiccan Rede

Üç Kat yasası : Threefold Law

Kovan Rahipleri ve Rahibleri : Priest-Priestess

Yeni Üyelere : İnitate Kovana Kabul : İnitiation

Okuduğunuz için Teşekkürler Wiccanlar hakkında devam edecektir yazılarım.


Kaynakça :  Vikipedi, İndigo Dergisi, Çeşitli Yabancı Siteler ve Kişisel Yorumlarım.

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder