Telepati Nedir? - Güneş'e Yaziyorum

Yazılar

6 Ara 2020

Telepati Nedir?

 Telepati Nedir?


  Telepati, iki noktanın birbiri arasında sinyal veya frekans dediğimiz farklı boyut dalgalarında aldığını mesajdır. Bilindiği üzere en ilkel ve en eski dil diye düşünülür. Gelişmiş memelilerde örn. Yunus telepatik iletişim görülmektedir. Farklı bir bakış açısı ise halk dilinde gözünü okumak veya gözünden anlamak diyede geçmektedir. Telepati bir yetenek değil doğuştan varolmuş bir duygu veya işlevdir. telepati nedir? Telepati deneyleri nelerdir İnsanların birçoğu bunu istemsiz veya kontrolsüz yapmaktadır. Anne ve evlat arasında bağ dediğimiz kavram aslında telepati üzerinden gerçekleşir. Telepati, parapsikoloji alanında deneylemen ilginç bir fenomendir. Çünkü insan beyninin inanılmaz yeteceğini gözler önüne sürer.

Vikipedia Ansiklopedisine göre; Telepati ya da uza-duyum, bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımıdır. Bir başka deyişle, telepati parapsikolojide incelenen paranormal bir yetenek olup, bireyler arasında duyular-dışı algılama yoluyla düşünce, fikir, duyum veya imajların aktarılmasını sağladığı ileri sürülen tesir irtibatıdır.

Telepati işlevimizin temel mantığını şöyle kavrayabiliriz; 

Mesajı yayan veya gönderen kişiye verici, bu mesajı alan kişiye alıcı denmektedir. İnsanlar bu ikisinden birinde baskı olarak kabiliyeti vardır. Bazı insanlar kolay alıcı kişi olabilirken bazıları kolay şekilde mesajı verici kişi olabilir. Aslında burada mantık basittir. (Alıcı-Verici) 

İnsan beynin varolan bir frekans dalgası yayılımı vardır. Bir verici X frekansında beyini dalga yaydığını düşünelim. Zihninde oluşan tüm düşünce ve fikirler X frekansında yer alır ve yayar. Aslında konuşmasa bile bedeni çoktan konuşmuştur. Biliyorsunuz ki konuşan organımız sadece dil değildir. Davranış ve fiziksel duruşumuz bile içeride ne oluştuğunu bize gösterir. Hal böyle iken X frekansı olmaması saçma olacaktır. 

Alıcı dediğim kişi karşıdaki mesajı alabilmesi için X frekansını beyninden ayarlaması lazımdır. Yani bir nevi radyo ayarlamak gibi. Ancak ikisi de aynı frekansa oturursa telepatik iletişim sağlayacaktır. Yüzyıllardır sayısız gizli deney ve araştırmalara tabi tutulan bu yetenek insanların gözlerinin önünde kendisine kanıtlayabildiği bir alandır.


Telepati Olaylar ve Anılar

Son zamanlarda yapılan araştırmaların ışığında, düşüncenin, bilimsel araştırma kapsamı dahilinde olan ‘alan’ özellikleri gösteren bir enerji biçimi olduğu öne sürülmüştür. ABD ile SSCB’nde yapılan EEG deneyleri göstermiştir ki, düşünce aktarımı sırasında vericinin de alıcının da alfa ritmlerinde veya beyin dalgalarında mükemmel bir eş zamanlılık oluşmaktadır.
Benjamin Walker

Günlük Yaşamda Görülen Telepati Olayları Bilinen vasıtalardan hiç birisi arada olmaksızın bir şahistan başka bir şahısa intikal eden fikirler ve hisler, telepatik bir hadise sonucudur. Başka bir yerde ve uzaklarda cereyan etmekte olan bir hadisenin de aynen sezilmesi, bilinmesi veya görülmesi gene telepatik bir fenomendir. Telepatinin gerçekliği ve mevcudiyeti, tartışma sahasından çıkmıştır ve kurtulmuştur. Ömründe bir defa olsa bile, ki çok sayıdadır fakat farkına varamamıştır, herkes telepatik bir hadiseye muhakkak yaşamıştır. Bazi kimseler ise, bu hadiselere çok sık yaşamaktadır. Çok hassas ve üstün derecede telepat şahısların da mevcut olduğunu belirtmek gerekir. 

Aşağıda, çok sık rastlanan bazı telepati çeşitlerini okuyacaksınız; 

Müzikle Telepati 

Bir kişinin kendi kendine düşündüğü veya genellikle aklından geçirmekte olduğu bir şarkı veya herhangi bir müzik, başka odada bulunan birisine intikal eder ve ilkinin aklından geçirdiği müziği öteki kişi yüksek sesle söylemeye başlar. Kişi hatta, radyoda biraz sonra șu türlü bir müzik çalacak diyerek onu söylemeye başlar ve aynen o müzik biraz sonra radyodan duyulabilir. Bunun gibi pek çok örnekler vardır. Kişi evde böyle deneyler yapabilir ve olayın gerçekleştiğini görebilir. Konuşma esnasında telepati: Bir toplulukta konuşurken, kendi kendinize bir şey düşünür ve onu söylemeye hazırla- nırsınız. Fakat siz daha ağzınızı açmadan, başka birisi, zihninizde tertiplediğiniz cümleyi aynen söyler ve sizi hayrete düşürür. Veya karşınızdaki bir şahısla konuşurken , sizin düşünüp söylemek istediğinizi, muhatabınız daha önce size söyler. Bazen edebiyattan söz açılır ve sizin aklınıza gelen bir şiiri bir diğer kişi hemen daha önce söyler.. 

Arzunun telepatik işlevi 

Bir masanın üzerinde çok çeşitli yiyecekler ve içecekler vardır. Bunlardan birisi özellikle hoşunuza gitmiştir ve ondan arzu ediyorsunuz. Siz bunu düşünürken ev sahibi veya bir diğer kişi sizin istediğinizi alıp size uzatır… Evde otururken, dostlarınızdan birisinin, onu çok özlediğiniz bir anda geldiğini görebilirsiniz.. Bir dostunuzla araba gezintisi yapmaktasınız. İçinizden, keşke beni filan yere götürse diye düşündükten sonra dostunuzun kendiliğinden sizi oraya götürdüğünü görebilirsiniz.

Ani olayların telepatik işlevi 

Genellikle seyrek olarak hatırladığınız birisinin hastalandığını veya öldüğünü hissedersiniz, bu merakla yazar sorarsınız ve aldığınız cevapta hissettiğinizin doğru çıktığını görürsünüz. Yakınlarınızdan veya tanıdıklarınızdan birisinin uzak bir şehirde olduğunu biliyorsunuzdur. Birdenbire onun geleceğini düşünürsünüz ve gerçekten çıkıp geldiğini veya geliyorum diye mesaj attığını görebilirsiniz… Dosta veya tanıdık birisine mesaj yazmayı düşünürsünüz.Ama tam böyle mesajı gönderecek iken o size mesaj atar. O an ikinizde birbirinizi düşünmüşsünüzdür ve mükemmel bir frekans hissetmesi yaşanmıştır. Veya durum aynen tersi olmuştur, dostunuz sizin arzunuzu hissetmiştir ve hemen size mesaj atmıştır. Bu türlü kendiliğinden telepati hadiselerinin çeşitlerini çoğaltmak mümkündür. Bunlara dikkat ederek telepatik hassasiyetinizi arttırmanız mümkündür. Bu durum, ruhen gelişmenize de yardımcı olacak ve ruhsal tesirlere açık olmanızı kolaylaştıracaktır.


Telepati Çalışmalarında Bazı Önemli Faktörler

Telepati çalışmalarının bazı kural, yöntem ve uygulama biçimlerine ilişkin bilgiler verilecektir. Gerçekte, sosyal koşullar ve psikolojik atmosferlerin, böylesine hassas ortam ve koşullar isteyen çalışmalara pek olanak vereceği söylenemezse de, genel de uygun bir çalışma ile sınırlı sonuçlar alınabilir. Bazı faktörlerin telepatide ki başarı üzerine etkili oldukları gözlenmiştir. Bunlara uymak, başarı oranını çoğaltacaktır: 

1. Önce, bazı ilaçların telepati yeteneğini veya doğru bilme miktarını arttırdığı, bazı ilaçların ise bu miktarı azalttığı saptanmıştır. Sodium Amytal ve bazı uyku ilaçları, değişik oranlarda bu yeteneği azaltmaktadırlar. Buna karşılık,. Cafein, deneydeki doğru miktarını arttırmakta veya yukarıdaki ilaçların azalttığı miktarı normale getirmektedir. O halde, iyi sonuç almak, dikkati ve kavrama yeteneğini artırmak istenirse kahve içilmelidir. 

2. Telepatik yetenek bir yaradılış ve bir mizaç konu- sudur. Doğrudan, bilinçle ve zekâ ile ilgili değil, bilinçüstü (bilinç-altının bir aşaması) ile ilgilidir. Fakat çok geri zekâlı veya deli şahislarla sonuç almak zordur. Bunun nedeni, onların dikkatlerini toplayamamalarıdır. 

3. Alıcı ile verici arasında bir sempati, fikrî ve duygusal bir uyuşma varsa çok iyi sonuçlar elde edilir. 

4. Alıcı, deneyde hazır bulunanların sayısından ve özelliklerinden müteessir olur. Bu nedenle, ilk deneyler fazla kalabalıkta, alıcı ile sempatize olmamış yabancı kimselerin huzurunda yapılmamalıdır. Ancak ilerlemiş alıcılar için çevrenin tesiri azalır. 

5. Verici, göndereceği fikri, zihninde çok iyi ve açık olarak canlandırabiliyorsa, ondan çıkan tesirler daha güçlüdür. Onun için, emretmeye alışkın kimselerin ifadelerinde açıklık ve kesinlik olduğundan dolayı , genellikle telepatide iyi verici olurlar. 

6. Alıcının ve vericinin buradaki rollerini ciddiye almaları, başarının sağlanmasını, yeteneklerin gelişimini kolaylaştırır.
----------------------

Telepati hakkında bir çok konuya değindik ileri ki blog yazılarında konuyu daha derinlerinde inceleyeceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder