Psişik Nedir? - Güneş'e Yaziyorum

Yazılar

30 Ara 2020

Psişik Nedir?

 


Hepimiz hayatımız boyunca kendi duyu ve duygularımızın dışında bir şeyler hissetmişizdir.  Bunun yanında hayatımızın normal olmayan hatta daha çok mucizevi şekilde yani doğaüstü olaylarda yaşadığımız olmuştur. Bunları bir kenara bırakırsak hayatımızda farklı insanlar olarak düşündüğümüz veya korktuğumuz insan tipleri var. İşte bu tüm cümlelerini ardından aklınızda bir şeyler belirmiştir aslında. Bu yazımızda konumuz psişik insanlar…

 Etimolojik Anlamı:

 Yıllar yıllar önce hatta tahmin edemeyeceğiniz asırlar öncesine dayanan bir geçmişi araştırıyoruz.  belki tam olarak psişik insan nereden geldi bilmiyoruz ama etimoloji anlamında kelimenin tam olarak ne zamanlar ortaya çıktığını öngörülerine sahibiz.  etimoloji olarak pisişik kelimesi ‘’psukhikós veya psukhḗ ’’ kökenli türetilmiştir. Psukhikos  olarak bilinen kelimenin köken anlamı ruh ve zihinle eşleştirilmiştir. 

Günümüzdeki ilk olarak psişik kelimesini ise Fransız gökbilimci Camille Flammarion (1842 - 1925) tarafından keşfedilmiştir. William Trevor namı diğer Edward William Cox, onu İngilizceye tanıtmakla tanınmışlardır. 

 Psişik Anlamı Nedir?

Psişik,  görmeye, duyma, tatma, dokunma ve koku alma gibi bilinen beş duyu organımız telefondan algılanan verilerin daha olağanüstü şekilde algılanma biçimidir veya yeteneğidir. dünyada bu yeteneğe sahip olan kişiler yurtdışında medyum  olarak anılmaktadır.  doğaüstü yetenekleri olduğuna inanan insanların sahip olduğu bu yeteneklere psişik  yetenekler denmektedir.  bu yeteneklere sahip olan kişilerde kendilerini psişik insan olarak  adlandırır. dünya ve ülkemiz içerisinde bu tip insanlar birazcık korkulan tipler oluyor ama bunlar tamamen önyargı sonucu oluşan konular olduğunu düşünüyorum.  Bu tip insanlar böyle olmayı veya bu yeteneklere Sahip olmayı seçtiklerini düşünmüyorum yani birçoğu öyle. Bu yüzden bu tip insanları suçlamak veya diğer insanlardan farklı olduğunu onları düşündürmek bence etik bir davranış değildir. 

 Psişik İnsanların Kökeni

Peki bu psişik insanların kökeni nereden geliyor?  Bu soruyu tarih ve bilimsel olarak şu anlık pek cevaplayamıyoruz. Düşünsene aradığınız insan bir takım sıradan olaylardan bağımsız olarak farklı yeteneklere sahip olduğunu düşünüyoruz bu tip insan tarihin hangi köşesinde olabilir. Teoloji felsefesi (din felsefesi)  fikirlerine baktığımızda  ilk insan Adem ve Havva aslında bizlerden daha farklı yeteneklere sahip olduğu aşikardır.  Tabii ki bu zamanlardan gelen hikayeler elimizde az olduğu için bunu tam olarak bilmiyoruz. Yani örnek olarak işte gördükleri gelecek hakkında rüyalar, öngörüler, hisler bu tip hikayelerinde bolca yer alan kavramlar olmuştur. Parapsikoloji sözde bilim alanı, psişik yetenekleri sahip insanları araştıran ve onların bu yeteneklerini var olup olmadığı hakkında çalışmalar yapar. (Parapsikoloji Nedir? yazısını okuyabilirsiniz)  Parapsikolojik  göre insanların  bu yeteneklere doğuştan her insanın sahip olduğunu düşünür.  Başka bir görüşe göre  ise bu yeteneklerin genetik olarak soydan soya aktarıldı düşünülmektedir.  Peki bu iki  iki görüşü düşündüğümüzde ne ortaya çıkar?  Bildiğiniz gibi bu yazıyı okuyan veya okuyacak birçok insan hayatının belli bir kısmında bir şeyleri önceden sezmiş veya hissetmiş hatta rüyalarında bile görmüştür.  Yani bunu yaşayan insanların oranı Bence azımsanmayacak kadar da yüksek rakamları ulaşır yani dünyadaki insanların %90 olabilir mi?  Tabii ki bunlar tamamen tahmini düşünceler.  Yukarıdaki oluşturduğumuz mantık çerçevesinde Aslında ilk psişik insanın ilk insanlara kadar gidebileceğin düşünebiliriz. Çünkü dünyadaki birçok insan sanki özümüzde varmışçasına birçok yeteneğe sahip. Bu da hepimizi aslında bir psişik insan yapıyor. 

 


Psişik İnsan Evrimleşmesi

 

 Peki  diğer bir soru…Psişik insan, insan evrimleşmesinin bir ürünü mü?  Tarihi kaynaklara baktığımızda  kahinler, medyumlar, şifacılar ve bu tip insanların çok eski çağlardan beri olduğunu biliyoruz.  Peki insan aklına şu soru geliyor, Biz eski çağlardan daha evrimleşmiş bir toplum muyuz?  Bize göre ya eski çağlardaki insanlar daha ilkel yaşam ve evrimleşmenin ürünüydü yani daha basitlerdi.  Şimdiki insanlar ise daha karmaşık ve gelişmiş bir evrim'e sahipler.  Tabii ki bunların bilgiyle de doğru orantısı var. O zaman diyebiliriz ki  psişik insanlar ilkel evrimin sonucudur. Bunun belli bir sebebi var; psişik insanlar daha berrak ve daha doğal bir zihine bir akışa bir uyuma sahip olmalıdır.  Bu gelişmiş evrimde bizler bu hayatın karmaşıklığı içerisinde kaybolmuş insanlarız.  Bu da bizim doğal içgüdülerimizi ve yeteneklerimizi kullanmamızı engelliyor. Bu yüzden ilkel evrimleşmemiz  psişik insan olmaya daha yatkın. Çünkü doğada hayatta kalabilmek için içgüdülere ve hislere sahip olmamız gereklidir.

 


Bilimsel Açıdan Psişik İnsanlar

Bilimsel açıdan psişik insan nedir? Bilim bu konuda pek sıcak bakmıyor zaten bu konudaki araştırmaların yetersizliği ve somut kanıtların eksikliğinden büyük bir soru işareti bırakmıştır. Şu anlık bilim insanları psişik yetenekleri sahip olan kişilerin kasıtlı sihirbazlık veya hile olarak görmektedir.  Bir diğer bakış açısı ise plasebo etkisi ne maruz kaldıklarını veya karşıdakini maruz bıraktığını düşünürler. 1988 yılında  ABD Ulusal Bilimler Akademisi, 130 yıllık süren ve yürütülen araştırma sonuçlarını raporunu sundu.  Sonuç ise; ‘‘ psişik fenomenlerinin bilimsel gerekçesi yoktur.’’.

 

Bilimsel olarak psişik araştırmalar ve deneyler günümüzde hala devam etmektedir.  Ocak 2008'de fMRI görüntüleme tekniği  kullanan bir çalışmanın sonuçları yayınlandı. En elverişli deneysel koşullar olduğu iddia edilenleri sağlamak için, çalışma uygun duygusal uyaranları içeriyordu ve ikizler gibi biyolojik veya duygusal olarak ilişkili katılımcılar vardı. Deney, telepati , durgörü veya önsezi varsa olumlu sonuçlar üretmek için tasarlandı.meydana geldi, ancak buna rağmen psişik uyaranlar ile psişik olmayan uyaranlar arasında hiçbir ayırt edilebilir nöronal yanıt bulunmadı, oysa aynı uyaranlardaki varyasyonlar beyin aktivasyon modelleri üzerinde beklenen etkileri gösterdi. Araştırmacılar, "Bu bulgular, paranormal zihinsel fenomenlerin varlığına karşı elde edilen en güçlü kanıtlar" olduğu sonucuna varmışlardır. 

Diğer Psişik Deney Kanıtları için diğer makaleler : Ganzfeld Psişik Yetenek Deneyi Ganzfeld Etkisi ve Deneyi

 

 SONUÇ:

 

Bu yazımızda sizlerle psişik kelimesini anlamı içeriklerini öğrenmiş olduk. Bu konuda bilimin ve mantığın yetersizliğinden dolayı kesinlik belirtileri göstermeyen bir cümleler topluluğu olduğunu söylemek isterim. Yani bugün bilinen bu fikir ve düşünceler ileriki zamanlarda belki daha gelişmiş belki de daha reddedici şekilde dünyamızda bir bilgi olarak kalabilir. Önemli olan şudur ki; insan doğadaki en mucizevi varlıktır.

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder