Haberci Rüyalar (Messenger Dreams) - Güneş'e Yaziyorum

Yazılar

22 Ara 2020

Haberci Rüyalar (Messenger Dreams)


Haberci Rüyalar (Messenger Dreams)

 Haberci rüyalar insanların uyku esnasında olağandışı şekilde bilmediği halde aldığı imaj ve bilgi görüntülerdir.Bu doğaüstü fenomen insanların uyku ve uyanıklık arasındaki o ince bilinç halinde gerçekleşir. Bir haberci rüya görürken rüyayı gören kişi aslında o esnada  rüyada olduğunun da farkındadır. Sıradan rüyalardan farkı da aslında budur.  Sıradan bir rüyada İnsanlar genellikle rüyada olduğunu hatırlamaz.  Eğer rüyada olduğunu hatırlayıp rüyasını istediği gibi şekil verebiliyorsa buna da Lucid Dream denir. Eğer rüyada olduğunun farkında olup kontrol etmiyorsa veya edemiyorsa sanki bir film izliyor gibi gözlerinin önüne görüntü oluşuyor ise bu bir haberci rüyadır.

 

Batı Avrupa'sında gelecek hakkında göre alan veya rüya gören kişilere Psişik olarak adlandırılır. Bu konuda ticari olarak para kazananlara daha çok Medyum denir. Hiçbir amaç gütmeden insanlara gelecek hakkında bir takım öngörüler sunanlara ise Kahin olarak adlandırılır. Kahin daha çok toplumsal vizyonlara sahiptir. Bir kahin de bir medyumda  aslında bir pisişik insandır.  Tabii ki medyumlarda sahtekarlar çıkabiliyor  ama daha çok kahinler ticari bir amaç gütmediği için bu konuda sahtekarlığını bulmak daha az oluyor.

 

 Parapsikoloji alanında meydana gelecek olayları önceden bilme fenomenine, yani bu tip olaylara prekognisyon olarak adlandırılır. Prekognisyon  kendi içerisinde bölümlere ayrılır;  İşte bunlar durugörü, haberci rüyalar vb. yani daha çok duyu dışı algılama fenomenleridir. Parapsikolojik araştırmalara göre, prekognisyon kapsamındaki fenomenlerin oluşum biçimleri içinde, % 60’ını haberci rüyalar, % 40’ını ise uyanıkken kendiliğinden görülen vizyonlar(durugörü), işitsel halüsinasyonlar(duruişiti), aniden zihinde çakan düşünceler(duruhis), trans sırasında alınan duyumlar veya bilme duygusu(durubilir) biçiminde ortaya çıkan yeteneklerle oluşturmaktadır. Parapsikolojik istatistikler psişik duyumların büyük kısmının genellikle ilk 48 saat içinde olacak olaylara ilişkin olduğunu göstermektedir. Aylar veya yıllar sonra olacak olaylara ilişkin prekognisyonların sayısı çok azdır. Yine Parapsikolojik istatistiklere göre, prekognisyon fenomenlerinin % 80’lik kısmında, fenomene konu olan kişiler(yani vizyonda gördüklerimiz) ile psişik duyumu alan kişi arasında duygusal bir bağ (eş, aile bireyi, dost vs.) olduğu görülmüştür. Bu bağın mevcut olmadığı % 20’lik kısım ise genellikle büyük, önemli felaketlere (uçak düşmesi, deprem, önemli birine suikast girişimi vs.) ilişkin duyumlardır.

 

İslam tasavvufunda ise  gelecekten vizyon almak veya ilham almak dediğimiz şeyleri keşf adı altında inceliyorlar. Haberci rüyalar ise sufizmde ki Keşf-i muhayyel olarak geçiyor. Keşf-i muhayyel, haberci rüyalar ve vizyonlardan sembolik biçimlere bürünmüş olanları ifade eden keşf. Haberci rüyalarda görülenlerin insanın hayal gücünün kendine göre bir biçim vermesi (buna parapsikolojide renkli cam etkisi denir) gibi birtakım nedenlerle asli ve özgün hallerini koruyamamış, çeşitli biçimsel değişikliklere uğrayarak zihne gelmiş olmalarından dolayı yoruma gerek duyan keşftir. Kısacası bu alanda İslam tasavvufunda böyle yer almaktadır.

 

Batı ezoterizmin içerisinde ise rüyalar veya haberci rüyalar, sembolizm adı altında birleşmektedir. Çünkü rüyada gördüğümüz bazı şeylerin derin anlamlar oluşturduğunu ve bu konu altında rüya yorumunda sembolizm olarak yer alıyor. Batı biliminde de aslında baktığımızda psikanaliz adı altında insanlar rüyalarında açığa çıkan bilinç halleri incelenir. Tabi ki bu akımın başlatıcısı Freud olsa da ezoterik olarak bu konuda sembolizmi kullanan Carl Gustav Jung’dır. Jung bu konuda, rüyaların fantastik bir sembolizm dünyası ile yorumlanması gerektiğini söylüyordu.

 

Haberci Rüyalar Nasıl Gerçekleşir?

 

 Haberci rüyalar uyku ve uyanıklık arasında gerçekleşir. Sıradan bir rüyadan farklı olarak haberci rüyalar daha canlı görüntülere sahiptir. Ama istisnai durumlar daha soluk Rüya görenler de az miktarda vardır. Genellikle haberci rüyalar sabah uyanmadan önce gerçekleşiyor. Bunun belirli bir sebebi bilinmesede sabah uyanma esnasında o yataktan kalkamadığımız o süreçte bilinçli ve bilinçsizlik arasında bir durumda kalırız işte o anda bir takım  haberci rüyalar almak mümkündür. Tabii ki bu gece uykularımız da daha gerçekleşen bir olay olabilir bunun temel sebebi tamamı ile beynin uyku esnasında ki dalga boyları ile alakalıdır. Ağır stres ve travma altında da bu tip rüyalara maruz kalabiliriz. Bunlar genellikle hayatta kalma iç güdümüzden dolayı açığa çıkar.

 

 Haberci rüyalar, bilimsel olarak bakıldığında nöroloji ve psikoloji alanında incelenebilir.  İnsan beynini farklı aralıklarla dalga boyları yani frekans boyları yaymaktadır. (alfa,beta,teta vb.) Genellikle  haberci rüyalar beynin teta dalga boyunda gerçekleştiği düşünür. Ama bu alfa dalgalarında da olmayacağı anlamına gelmez. Kısacası bilimsel olarak gerçekleşen bu süreçte insan beyni belli bir frekans aralığında bu tür haberci rüyalar almaktadır.

 

Haberci rüyalar genellikle negatif rüyalardır. Pozitif rüyalardan daha çok negatif haberler getirmektedir. Bunun temel neden insanın tehlikede olduğunu hissettiği an daha yüksek potansiyele geçmesidir. Haberci rüyaların %80 genellikle kötü bir olayı bize uyarı olarak yansıtmaktadır.

 

 Haberci Rüya Türleri

 

1- Açık Rüyalar:  Az çok görüldüğü gibi gerçekleşen veya bilgilerin açık biçimde verildiği haberci rüyalar. Bir sembolizm içermeyen bu tür rüyalar çok nadir olarak görülürler.

2- Sembolik Rüyalar: Sembolizm içeren haberci rüyalar. Bu tür rüyalar sembolizm içerdiğinden kişinin kendi çabasıyla çözmesi gereken rüyalardır.

3- Ezoterik Rüyalar:  Akaşa kayıtların veya ruhani üstadlardan gelen bilgi ve mesaj şeklinde görülen haberci rüyalardır.

 

 Haberci Rüyalar Yeteneği Nasıl Sahip Olurum?

 

 Haberci rüya bir yetenek değildir. Herkesin doğuştan sahip olduğu ve insanların hayatları boyunca en az birkaç defa yaşayabileceği bir  doğaüstü fenomendir. Tabii ki bunu bilinçli olarak yapanlar var. Bu kişiler zaten psişik insan olarak anılmakta ve bu yeteneğe prekognisyon adı verilmektedir. Haberci Rüya baktığımızda aslında bir görüntü şeklidir veya yöntemidir.  Elbette bir yöntem olarak bakıldığında  kontrol etmek mümkündür. Ama başta da dediğim gibi biri yetenekten daha çok yaşanılan bir doğaüstü fenomendir.

 

 Haberci Rüya yeteneğine sahip olmak isteyen insanlar genellikle birçok yöntem kullanmaktadır.  Bunlar diyetler, tekniksel antremanlar, dini  öğretiler,  kültürel ritüeller vb.’dir. Yani kısacası baktığınızda bunların hepsini yazmak bir kitap oluşturur burada.  Mesela diyet olarak ezoterizmin farklı ekollerin de hayvansal gıda tüketmeden bir vegan beslenme yönelirler.  Böylelikle alabilecekleri  haberci görüntülere karşı bedenlerini hazırlamış olurlar. Tekniksel antrenmanlar da ise  telkin, totemler, durugörü çalışmaları mevcuttur. Dini öğretilerde ise  işte İslam'da yer alan  farklı namaz(İstihâre namazı) çeşitleri ve dualar mevcuttur. Kültürel ritüellerde ise, şamanların yaptığı ayahuasca çayı vb. yöntemler mevcuttur.

 

Yukarıda anlattığım birçok şey aslında haberci rüya fenomenini tetiklemek için kullanılan yöntemler yani aslında tam istediğiniz gibi  bu fenomeni kontrol edemezsiniz.  Yani kısacası haberci rüya gerçek anlamı kontrol edilebilen ve istediğimiz zaman görebileceğimiz bir yapıda değiller. Daha çok Kehanet yöntemi gibidir.  O yüzden genellikle bu tarz rüyaları çok gören insanlar bunun doğal gerçekleşmesini tercih eder.   Ama yukarıda bahsettiğim yöntemler sizin bu haberci rüyalar almanızı tetikleyebilecek uygulamalardır.

 


Haberci Rüyalar Tekniği

Size kendi hazırladım teknik paylaşmak isterim.  Öncelikle ihtiyacınız olan Sessiz ve sakin bir ortam olduğunu en başta söyleyeyim. Odanızda olabildiğince sizi rahatsız edecek  objeleri dışarı çıkarması tercih ediyorum. Örnek olarak sesli bir duvar saat,i bilgisayar, parlak bir ampul, vb. Eğer sahipseniz akıllı bileklik veya akıllı saat kullanarak sa uyku takibi yapabilirsiniz ama zorunlu değildir.

 

1-   Öncelikle uykumuzu takip edebileceğimiz bir cihaz ve uygulama kullanabiliriz. Genellikle uykumuzu takip eden akıllı bileklik ve akıllı saatler piyasada mevcuttur.  Burada dikkat etmemiz gereken şey aslında uyku esnasında kendimizi gözlemlemek.   Çünkü yapacağımız teknikte bu verilere ihtiyacımız var.  Eğer maddi olarak böyle bir şey alamıyorsanız telefonları uygulama marketlerinde  uyku takibi yapan uygulamalar da mevcuttur. Bildiğim bir uygulamada mesela sizi gece dinleyerek  horuldamanızı ve nefesinizi takip ederek hangi saatlerde rüya gördüğünüzü ölçebilmektedir. Eğer bu konudada veri elde edemediysen size bilimsel olarak birkaç ipucu vereyim.

 

Bilimsel olarak sağlık bir birey uyumaya başladığı süreçten itibaren yaklaşık olarak her 1,5 saatte bir bilinç yüzeyine yaklaşır. Yani istediğimiz uyku ve uyanıklık arasındaki noktaya gelmektedir. Örnek olarak gece 00:00’da uyuyan ve 06:00 uyanan bir birey; 01:30 - 03:00 - 04:30 - 6:00 saatlerinde haberci rüya görme olasılığımız artmış olur.

 

2-  Elde ettiğimiz verilere göre rem uykusu(rüya anı) zamanlarınızı belirleyin. Amacımız belirlenen bu zamanlarda hafif bedenimizi dürterek bilincimizi bir milimetre daha yakına çekmek ve böylelikle gördüklerimizi hatırlamaktır.

 

3- Alarm veya buna benzer dürtücü objeler kullanın. Örneğin her 2 saatte bir rüya görüyorsanız alarm buna göre ayarlayınız. Böylelik bedenimiz bu saatlerde daha bilinçli hale gelir ve vizyon alma şansınız oluşur.

 

4- Kurduğunuz alarm vakitlerinde yataktan çıkmayın. Göz kapaklarınızı açın veya kapatmaya devam edip uykunuza devam etmeye çalışın.

 

5-Genellik sabahları daha etkili vizyonlar alabileceğimizi unutmayın bu yüzden sabah gördüğünüz rüyadan sonra kalkın.

 

6- Uyandığınızda rüyalarınızı mutlaka not edin. Not etmemizin sebebi hem unutmamak için hemde göremediğimiz ayrıntıları farketmemiz içindir.

 

Yukarıdaki teknik lucid rüya yapmanızıda sağlayabilmektedir. Bunu dikkat ederek uygulamanızı tercih ederim. En başta anlattığımız konularda haberci rüyayı nasıl ayırt edeceğinizi tarif ettim.

 


Haberci Rüya Deneyimleri


Haberci rüyalar konusunda tarih yer almış bir çok insan bu konuda deneyim yaşamıştır. Hitler, 1. Dünya Savaşı sırasında bir onbaşı iken, rüyasında yaralandığını görmüştü, gerçekten de ertesi gün yaralandı. Arşidük Ferdinand ve Abraham Lincoln, ölümlerinin birer suikastla olacağının rüyasını önceden görmüşlerdir. Jül Sezar’a ise, karısı Calpurnia, öldürüleceğini rüyasında gördüğünü ve senatoya gitmemesini söylemişti. Bunun gibi birçok deneyim yaşanmıştır. Şimdi sizlere araştırmalarımda bulduğum birkaç hikayeyi paylaşmak istedim;

 

- Yazar Robert Louis Stevenson, edebi birçok eserini uyanıklık hali ile rüya arasındaki aktif ilişkiye borçlu olduğunu söylüyordu: Bir gece önce gördüğü rüyayı ertesi gece kaldığı yerden görmeye devam ederek, konularda bir sürekli¬lik oluşturabildiğini, yaşamak için para kazan¬ması gerektiğinde istediği gibi hikâyelerin kurgularını rüyalarında görebildiğini belirti¬yordu. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde’ın Garip Vakası da, gördüğü rüyalardan birinde ortaya çıkmıştır. Yazar bunun üzerine insanı kemiren çift kişilik yapısıyla ilgili o keskin duyguyu açıklamaya çalışan bir tema oluşturmayı uzun süre denediğini yazmıştır. Sanki emir almışçasına özellikle Hyde’ın, takipçileri önünde bir toz yutarak değişime uğradığı sahneyi görün¬tüleyen Stevenson’ın bilinçaltı, söz konusu romanı yaratmıştır.

 

-Yazdığı organik kimya eseriyle ilgili başlık araştıran bir bilim adamı, bir gece olağan¬üstü bır ilhamla uyanmıştı: “Cevap arayan on iki adet yatak başlığı” Filozof William James de bir gece yataktan fırlayarak hemen yazıya geçirdiği bir dörtlükle nihayet kâinatın sırrını çözdüğüne inanmıştı. Dörtlük, şöyleydi:

“Higamus. Hogame. (Kadınlar monogam¬dır). Hogamus. Higami. (Erkekler poligamdır).’

Acaba bu tür rüyalar, rüyayı görenin kendi kendine gönderdiği mesajlar mıdır? Günü¬müzde bu teori, kuşkusuz, çoğunluk tarafın¬dan geçerli sayılıyor. Nitekim zihnin sınırları dışında bir romanın yazılabilmesi ya da bilim¬sel bir sırrın çözülebilmesi anlaşılması zor bir olaydır. Ancak görünürde gelecekle ilgili bilgi¬ler söz konusu olduğunda, sorun daha da çık¬maza girmektedir. Eğer bu tür rüyalar fiilen gerçekleşirse, rüyayı gören kişinin zihninde dış etkilerin görünmesi mantıklı gelebilir.

 

-17. yüzyılın Fransız tiyatro oyuncusu Champesle, rüyasında, ölmüş olan annesinin, üzerine eğildiğini görür. Bu senaryonun kendi ölümü ile ilgili olduğunu aniden sezinleyen oyuncu, rüyasını arkadaşlarına anlatır ve kendi cenaze merasi¬mini hazırlatır. Ayin bitince, kiliseden çıkar ve ölür.

Annelerin, rüya yolu ile, hasta ya da ölmek üzere olan oğullarından algıladıkları çarpıcı mesajlardan söz eden hikâyelerin çokluğu göze çarpmaktadır.

 

- 1884 yılında, Kuzey Galler’de Bangorlu Bayan Morris Griffith, Psişik Araştırmalar Derneği’ne rüyalarından birini anlatır. Bu rüyada, 13 yıl önce o zamanlar Güney Afrika’ da bulunan oğlunu ağır hasta olarak görmüş ve heyecanla uyanmıştı. Oğlu rüyasında ken¬disini çağırıyordu. Bayan Morris, şöyle anlatıyor: “Ertesi gün boyunca, yoğun bir depresyon yaşadım. Sakat olan kocamı üzmemek için kendisine bu rüyamdan söz etmedim. Garip bir şekilde o da mahzun görünüyordu ve gün boyunca her ikimiz de ağzımıza tek bir lokma almadık.” Sonunda kocam masadan şiddette kal¬karak. “Ne pahasına olursa olsun, oğlum eve dönmeli’ dedi.” Ertesi gün karı kocaya oğulla¬rından bir mektup gelmişti. Bu mektupta kendisinin şiddetli bir humma geçirdiğini, ancak şimdi daha iyi olduğunu yazıyordu. Aradan iki ay geçtiğinde, ikinci bir mektup geldi ve Bayan Morris’in söz konusu rüyayı gördüğü o gece oğlunun vefat ettiğini öğrendiler. Bu olay haberci rüyalara iyi bir örnek oluşturuyor.

 

Sizlere bu blog yazımda Haberci Rüya hakkında bilgiler verdim. İnternet ve kitap araştırmalarında yeterli kaynak bulunamadığı için bu konu hakkında güzel bir yazı olacağını düşünmekteyim. Umarım sizlerede bir katkı olmuştur. İlerleyen süreçlerde daha bu konuda daha farklı yazılar yazıp paylaşmayı düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Yazar: Güneş

 Kaynakça: 

- Wikipedia

https://insanveevren.wordpress.com/2012/06/10/haberci-ruyalar/

- Çeşitli bilgi ve tecrübeler.

 

Ezoterik, Bilim, Felsefe ve Psikoloji alanında bir çok konuda bilgi paylaştığımız Whatsapp Grubumuza katıl.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder