Astral Projeksiyon Bilimsel Deneyleri - Güneş'e Yaziyorum

Yazılar

7 Oca 2021

Astral Projeksiyon Bilimsel Deneyleri

   


   

          Astral projeksiyon konusunda bir çok bilimsel deneyler üzerinde çalışmalar ve deneyimler yapılmıştır. Bu konuda bilimsel olarak yeterli kanıt üretilemese de neredeyse önemli ülkeler tekrar tekrar bu konuyu masaya yatırmış ve denemeye devam etmiştir. Biz bunlardan bir kaçını belki halk efsanelerinde bile biliyoruz. Mesela Almanya’nın Hitler döneminde psişik araştırmalara ağırlık verildiğini, Rusların SCBB döneminde istihbarat üzerinden psişik araştırma üzerinde durduğunu, buna karşı yanıt olarak Amerika’nın da bu konulara parmak bastığını ve ülkelerin resmen bir psişik savaşa girdiğini biliyoruz. Ama popüler olarak bu bilimsel araştırmalar günümüze çokta uzak olamya 20. Yüzyıllarda başlamıştır. Bilimsel olarak yeterli somutsal kanıtlar ortaya çıkarılamasa da deneylerde başarılı olan kısımlar insanların hep ilgisini çekmiştir. Aşağıda sizlere birbirinde farklı konularda gerçekleşmiş ve deneyimlenmiş astral projeksiyon deneyleri paylaşacağım. Bunların araştırmalarınızda ve bilim dünyasında bu konuda gerçekleşen bulgulara bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde kitabın devam eden süreçlerin yaşayabileceğiniz kendi deneyimlerinizle bilimsel deneyimlerin karşılaştırmasını yaparak bir şeylerin doğru veya yanlış gittiğini keşfetmenizi sağlayacaktır.

 

1970'lerin ortalarında, Dr. Robert Morris ve meslektaşları, konu olarak psi araştırmacısı Keith Harary ile ilginç bir deney yaptılar. Miss Z kedisi ve Harary(bir psikoloji öğrencisi) de gönüllü olarak bir Astral Projeksiyon deneyileri başlattılar. Deneyde bir oda içerisinde kafese kapatılan Miss Z kedisi ile başka odada oturan Harary arasında gerçekleşecekti. Kedi kamera gözleminde kayıt halinde gözlemlenmektedir. Burada ki deneyde Harary diğer odadaki kedisinin astral projeksiyon yardımıyla kendini yansıtması ve kedini kafes içerisinde hareketleri ifade etmesi istendi. Bir nevi biyolojik bir dedektör haline gelmiştir.  Gerçekten de, kedinin hareketlerinde Harary'ye bilincini kafese yansıtması talimatının verildiği anlarda önemli ölçüde azaldığı görüldü. Bununla birlikte, zamanla, yavru kedinin "temel hareketleri" azaldı ve Keith Harary'e tepkileri, belki de deneysel koşullara alıştıkça (yani, bir kafese kilitlendiğinde) azalmış gibi görünüyor.

 

1978'de Ingo Swann , Jüpiter'e astral seyahat etme ve gezegenin ayrıntılarını gözlemleme iddiasıyla bir test yaptı . Gerçek bulgular ve bilgiler daha sonra Swann'ın iddia ettiği gözlemlerle karşılaştırıldı; James Randi tarafından yapılan bir değerlendirmeye göre, Swann'ın doğruluğu yüzde 37'lik bir genel puanla "ikna edici ve etkileyici değildi". Wiggins astral seyahati bir yanılsama olarak görüyor ve bunu deneyimlediğini iddia edenlere basit açıklamalar sağlamak için nöroanatomiye, insan inancına, hayal gücüne ve ön bilgilere bakıyor.

 

Amerikan Psişik Araştırmalar Derneği'nden Karlis Osis, astral projeksiyonu ile gizli bir hedefi görmeye çalışırken bir psişik "astral beden"  fiziksel bir enstrümanın tespit edip edemeyeceğini belirlemeye çalıştı. Osis, bir grafik "hedefin" gizlendiği bir optik cihazın önüne bir gerinim ölçer (son derece ince fiziksel hareketleri algılayan) yerleştirdi. Kurulum, görüntünün sadece tam karşısında (gerinim ölçerin bulunduğu yerden) algılanabileceği şekildeydi; aksi takdirde, farklı bir açıdan bakıldığında, bir izleyici yalnızca örtüşen çizgileri görürdü. Gerinim ölçerden söz edilmeyen psişik Alex Tannous'tan optik aparatın önünde projeksiyon yapmaya çalışması ve gördüklerini tarif etmesi istendi. Osis, Tannous'un hedefin doğru tanımlarını verdiği denemelerde gerinim ölçerin önemli ölçüde daha fazla hareket kaydettiğini buldu. Bunun anlamı, Tannous'un zihninin bazı yönlerinin gerçekten de optik aygıtın önünde "çıkıntı yaptığı" olabilir.

 

ASPR laboratuvarlarından Dr. Osis’in, Stanford Araştırma Enstitüsü’nden (SRİ: Stanford Research Enstitü) Dr. Harold Puthoff ile Russell Targ'ın ve New York Şehir Koleji’nden Dr. Gertrude Schmeidler’ çeşitli deneylerinde süje olarak çalışan Ingo Swann da ilginç yetenekleri olan, hassas (psişik) bir kişidir. Swann, istediği zaman 'astral seyahat' dediğimiz beden dışı deneyimleri (OOBE) kendisinde tezahür ettirebilmekte ve olağan duyarak elde edemeyeceği bazı bilgiler edinerek gelmektedir. Bunun SRİ'deki deneyler sırasında, psikokinetik yeteneklerini yanı sıra kullanarak, tecrit edilmiş bir manyetometreyi etkileyebilmiştir. Ayrıca Schmeidler'in uyguladığı PK deneyleri sırasında, bir vakum şişesi içinde ısı derecesini yükseltme işini başarmıştır.

 

Astral Projeksiyon Deneyleriyle Tanınmış Kişiler:

-          Emanuel Swedenborg, Spiritüel Günlüğünde (1747-65) vücut dışı deneyim hakkında kapsamlı bir şekilde yazan ilk uygulayıcılardan biriydi.

 

-          Fransız filozof ve romancı Honoré de Balzac'ın kurgusal eseri "Louis Lambert", bazı astral veya beden dışı deneyimler yaşamış olabileceğini öne sürüyor.

 

-          Astral projeksiyonla ilgili birçok yirminci yüzyıl yayını vardır, ancak yalnızca birkaç yazar geniş şekilde alıntılanmıştır. Bunlar arasında Robert Monroe, Oliver Fox,  Sylvan Muldoon ve Hereward Carrington, ve Marcel Forhan bulunmaktadır.

 

 

-          Robert Monroe'nun diğer alemlere yolculuklarla ilgili açıklamaları (1971–1994), "OBE" terimini popüler hale getirdi ve çok sayıda dile çevrildi. Kitaplarının kendileri yöntemin tanımlarına yalnızca ikincil önem vermesine rağmen, Monroe aynı zamanda başkalarına projeksiyon ve ilgili değişen bilinç durumlarına ulaşmada yardımcı olmak için işitsel teknolojinin araştırılmasına, keşfine ve kar amacı gütmeden yayılmasına adanmış bir enstitü kurdu.

 

-          Robert Bruce,  William Buhlman,  Marilynn Hughes,  ve Albert Taylor, Coast to Coast AM adlı sendikasyon programındaki teorilerini ve bulgularını defalarca tartıştılar. Michael Crichton, kurgusal olmayan kitabı Travels'ta astral projeksiyonla ilgili uzun ve ayrıntılı açıklamalar ve deneyimler veriyor.

 

-          Helen Keller My Religion adlı kitabında Swedenborgianizme olan inancını ve bir zamanlar Atina'ya nasıl "seyahat ettiğini" anlatıyor: "Bunca zamandır çok uzaklardaydım ve odadan ayrılmadım ... Çok canlı bir şekilde" gördüğüm "ve binlerce mil ötedeki bir yeri hissettiğim bir ruh olduğum için açıktı. . Uzay ruhu hiçbir şeydi! "

 

-          Ruhun istediği zaman veya uyurken bedeni terk etme ve cennetin çeşitli planlarını ziyaret etme yeteneği, "ruh yolculuğu" olarak da bilinir. Uygulama, deneyimin çoğunlukla meditasyon teknikleri ve mantra tekrarı ile elde edildiği Surat Şabd Yoga'da öğretilir. Tüm Sant Mat Guruları, Kirpal Singh gibi bu tür beden dışı deneyimler hakkında geniş çapta konuştu.

 

-          Eckankar, Ruh Yolculuğunu genel olarak gerçek, ruhsal benliğin (Ruh) Tanrı'nın kalbine daha yakın hareketi olarak tanımlar. Düşünen kişi deneyimi seyahat olarak algılayabilirken, Ruhun kendisinin hareket etmediği, "zaman ve mekanın bir dünyasında zaten var olan sabit durumlar ve koşullarla bir anlaşmaya vardığı" söylenir. Eckankar'ın şu anki Spiritüel Lideri olan Amerikan Harold Klemp, seleflerinin yaptığı gibi ECK'nin Spiritüel Egzersizleri (Divine Spirit) olarak bilinen tefekkür teknikleriyle Soul Travel'i uygulamakta ve öğretmektedir. ABD'den Edgar Cayce, halk arasında "Uyuyan Peygamber" olarak biliniyordu. Washington DC'de uzun yıllardır astral seyahat pratiği yapıyordu.

 

-          Okült geleneklerde uygulamalar trans hallerini indüklemekten, görselleştirme ve kontrollü nefes alma yoluyla Aleister Crowley'in yazılarında Işık Bedeni olarak adlandırılan ikinci bir bedenin zihinsel inşasına kadar uzanır ve ardından bilincin ikincil bedene zihinsel bir eylemle aktarılmasına kadar uzanan farklı bakış açılarıyla bize astral projeksiyon anımsatmıştır.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder